سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قنبری – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
حمیدرضا غفوری – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اعمال نیروی زلزله بارگذاری بیش از ظرفیت سازه ترک خوردگی فرسودگی مصالح و سایر رخدادهای غیرقابل پیش بینی در طول دوره عمر یک سازه از جمله موارد غیرقابل اجتنابی است که باعث تغییر شرایط محیطی در یک سازه می گردد و سلامت آن را موردتهدید قرار میدهند از انجا که این رخدادها باعث کاهش طول عمر مفید سازه می شوند شناسایی اسیب در سازه پیش از رسیدن آن به حالت بحرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است این موضوع بخصوص در سازه های مهم نظیر سدها که هرگونه خرابی در انها علاوه برایجاد خسارات مالی تلفات جانبی بسیاری را نیز تحمیل می کند از اهمیت بیشتری برخوردار میب اشد.