سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک مقدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،گروه منابع طبیعی،سوادکوه،ایران
سید محمد باقر نبوی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،گروه بیولوژی دریا،خرمشهر،ایران
معصومه سهرابی ملا یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامشهر،گروه زمین شناسی،اسلامشهر،ایران
غلامحسین وثوق – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،گروه علوم دامی،تهران،ایران

چکیده:

تنوع گونه ای استراکودهای کفزی در رسوبات ساحل جنوبد دریای خزر حدفاصل محمد آباد تا نور بررسی شد هدف این تحقیق شناخت بیشتر دریای خزر و تعیین اهمیت و امکان استفاده از استراکودا به عنوان شاخص های زیستی مناسب در بررسی شرایط زیست محیطی بستر در اکوسیستم بنتیک ساحل جنوبی دریای خزر و تولید اطلاعات جدید در مورد ساختار جمعیتی استراکودهای ساحل جنوبی دریای جنوبی دریای خزر برای استفاده در انجام مطالعات و پایش های بعدی و ارائه برنامه های مدیریت محیط زیست مناسب تر در محدوده مورد بررسی می باشد.نمونه برداری در ۲ فصل سرد و گرم( زمستان ۱۳۹۰ و بهار ۱۳۹۱)از شانزده ایستگاه در عمق ۱۵،۱۰،۵و ۲۰ متر انجام شد. در بررسی استراکودا تعداد ۲ جنس از ۲ خانواده متعلق به راسته PODOCOPIDA شناسایی شد.۲ جنس xestoleberis و Leptocythere از استراکودا شناسایی گردید که استراکودای جنس Xestoleberis در بیشتر محدوده بررسی وجود داشت.