سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی –

چکیده:

گسترش و توسعه فیزیکی لجام گسیخته و شتاب آلود پدیده شهر نشینی در سده اخیر ،مسایل ومشکلات پیچیده ای را از یک طرف در برابر مدیران شهری و متخصصان علوم شهری قرار داده و ازطرفی دیگر آسایش و مطلوبیت کار کردی فضا های شهری را در برای قبلی و جدید شهر نا مطلوبنموده است. در این میان بافت سنتی و بناهای قدیم شهر علیرغم و اجد ارزش بودن بیشتر مورد تهاجم ویا تخریب و زوال واقع شده است. بدون شک حفظ این بافت ها که حاوی میراث فرهنگی و ارزشمند یک ملت و نشانه های به جا مانده از تجارب و محتوای فرهنگی یک تمدن محسوب می گردد ،همواره ازمعضلات موجود بر سر راه مدرن سازی و عمران شهری است. در این گفتار سعی بر این است تا با دیدی منصفانه و روشنگرانه دریچه ای به سوی شناخت ویژگیهای آثار باشکوه فرهنگی و تاریخی واقعدر بافت کهن شهر ها گشوده شود و با بر شمردن ارزشهای والای آشکار و نهان موجود دلایلی برای حفظ آنها ارایه گردد