سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هدی مورفی بازفتی – کارشناس ارشد بیولوژی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
علی دادالهی سهراب – دکتری شیمی دریا
بابک دوست شناس – دکتری بیولوژی دریا
علیرضا صفاهیه – هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

اغلب سازه های دریایی اعم از ساکن و متحرک پس از مدتی قرار گرفتن در آب دریا با پدیده بایوفولینگ روبرو می شوند، که ناشی از رشد گیاهان و جانوران آبزی بر روی سطوح مختلف از جمله اسکله ها و بدنه کشتی هاست. این پدیده باعث ایجاد مشکلات ساختاری، خسارات و هزینه های اقتصادی برای صنایع و تاسیسات دریایی می شود. همچنین بایوفولینگ میکروبی، خوردگی را افزایش می دهد و باعث کاهش کارایی وسایل و تجهیزات می شود. از آنجایی که شناسایی موجودات بایوفولینگ در آبهایی که پتانسیل توسعه اقتصادی دارند، بسیار حائز اهمیت است ، در راستای ایجاد پیش زمینه مطالعاتی درتحقیقات اکولوژیک و زیست محیطی وکمک به مدیریت سازه های موجود در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تاسیسات و صرفه جویی اقتصادی در پتروشیمی بندر امام با انجام نمونه برداری و مطالعات ، موجودات بایوفولینگ ساکن بر روی اسکله ها واقع در خورموسی را شناسایی کردیم. بدین منظور در مهرماه ۱۳۸۸ صفحات آزمایشی از جنس بتون در اندازه cm 20 ×cm 30 طراحی شد، در مرحله بعد صفحات ساخته شده توسط تیم غواصی در چهار ایستگاه و دو عمق مختلف m8 و۳ نصب شدند. پس از چهارماه صفحات آزمایشی برداشت شد و در آزمایشگاه موجودات نشسته بر روی صفحات بررسی شدند. در نهایت مشخص گردید، موجود غالب محدوده جزرو مدی Balanus amphitrite از گروه سخت پوستان بود. گروه های مختلف دوکفه ای، کرم های پرتار، خرچنگ ها، جلبک های سبز و قرمز، خزه شکلان و اسفنج از گروههای دیگر اجتماعات فولینگ بودند. شاخص های تنوع و غالبیت نیز محاسبه گردید. نتایج مشخص کرد، غالبیت در محدوده جزرومدی و تنوع در عمق زیرجزرومدی بالا یود