سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حدیث اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه تهران
یعقوب قلی پور – استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
محبوبه زهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه طبری بابل
امین مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در دهه های اخیر، با توجه افزایش تقاضای آب و نیروی الکتریسیته، سدها نقش بسزایی را در برآورده کردن این نیازها ایفا می کنند. گاهی اوقات افزایش این نیازها موجب نادیده گرفتن حضور خطرات بالقوه در نزدیکی سدها شده است و ساخت و سازها در محدوده های پرخطر ادامهیافته است. یکی از این مخاطرات مهم با توجه به اقلیم کشورمان، زلزله است. در محدوده ی گسل ها و مناطق زلزله خیز، اشتباه در محاسبات،اجرای نامناسب و غیر ایمن و جایگزینی نادرست سدها آن ها را به ساختارهای بالقوه پرخطر تبدیل نموده است. طی قرن حاضر سدهای خاکی زیادی در مناطق لرزه خیز ساخته شده است. احتمال رخداد زلزله و فعالیت های تکتونیکی در اثر حرکت گسل ها، هم در دوره ساخت و هم دردوره بهره برداری در این سدها وجود خواهد داشت، که در صورت وقوع آثار مخربی را به همراه خواهد داشت. آنچه در این مقاله بعد از مروریبر رخداد زلزله مورد بررسی قرار گرفته است شناسایی حوادث مختلفی است که پس از وقوع زلزله در حین ساخت سدهای خاکی ممکن است بهصورت متوالی رخ دهند و مجموعه اثرات آن ها اثر نهایی ریسک زلزله را بر پروژه ساخت مشخص می کند. این عملیات بامصاحبه و توزیع پرسش نامه بین افراد خبره دست اندر کار طرح و ساخت سد انجام پذیرفته است و روند رخداد آنها به تصویر کشیده شده است.