سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرهام خجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک
علیرضا احمدی فر – دکتری برق پردازش سیگنال
بهزاد تخم چی – دکتری معدن اکتشاف

چکیده:

یکی ازمخاطرات حفاری چاه های نفتی درایران عبور ازسازندهای پرفشار به کم فشار و یا بالعکس است تشخیص و شناسایی اتوماتیک بخشهای کلیدی دو سازند گچساران و آسماری ازروی تصاویر خرده های حفاری می تواند کمک شایانی درکاهش مخاطرات حفاری و هزینه های گزاف از دست رفتن چاه داشته باشد دراین مقاله روشی اتوماتیک مبتنی برآنالیز تصویر برای شناسایی به ترتیب بخشهای تحتانی و فوقانی سازندهای گچساران و آسماری ارایه شده است دراین مقاله آنالیز رنگ برای استخراج ویژگی استفاده شده است دراین روش به خوشه بندی پیکسل های تصاویر به روش میانگین فازی پرداخته شده است و ویژگیهای میانگین و ماتریس پراکندگی استخراج شده است برای کلاسه بندی از ماشین بردارپشتیبان چندکلاسه با توابع کرنل مختلف برای جداسازی پنج بخش کلیدی دو سازند مذکور استفاده شده است که نتایج قابل قبولی حاصل گردیده است