سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانی –
علی مرتضوی –
مریم مقدم متین –

چکیده:

روشهای شناسایی کلاسیک برای میکرو سالمونلا تقریبا ۵-۳ روز زمان نیاز دارد برای جبران این مشکل روش های شناسایی سریعتری پیشنهاد شده است که یکی از این روشها روش مولکولی PCR می باشد دراین تحقیق به منظور افزایش حساسیت و دقت شناسایی نمونه های مورد آزمایش سبزی کاهو پس از الوده سازی با غلظت ثابت باکتری هدف درزمانهای متفاوت انکوباسیون و غنی سازی شدند و سپس درمعرض استخراج DNA و به دنبال آن PCR و الکتروفورز قرارگرفتند نتایج ح اکی از ان بود که بهترین زمان برای غنی سازی نمونه های آلوده درجهت افزایش غلظت سلولی زمان ۲۴ ساعت انکوباسیون می باشد.