سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسینعلی یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

دندانپزشکی، یکی از مراکز بهداشتی است که در مراقبت از سلامت افراد نقش دارد ، از سوی دیگر ، امکان مواجهه با میکروارگانیسم های مختلف و انتقال عفونت، مواجهه با مواد شیمیایی، و رعایت نکردن مقررات بهداشتی و ایمنی علاوه بر تهدید سلامت افراد شاغل و بیماران سبب آلودگی محیط زیست نیز میشوند. خروجی های متنوع در مراحل مختلف عملیات دندانپزشکی و ساخت پروتز شامل ویروسها و باکتریها، خون، بزاق و دیگر ترشحات دهان و خرده های دندان ، شستشوی وسایل و سطوح آلوده، ذرات هوابرد و پراکنده شدن ذرات مواد دندانی ، مواد شیمیایی مختلفی مانند آلیاژهای مختلف فلزات سنگین، الکل و سایر حلالهای آلی ،پودر و گچ های مختلف، بی حس کننده های دندان، انواع ضدعفونی کننده ها، میباشد. این مواد به دلیل ویژگیهای خاص، یا عدم کاربرد صحیح ، به شکل آلاینده هوا یا از طریق پسآب دندانپزشکی می توانند وارد فاضلاب شوند در حالیکه در محاسبات تصفیه خانه های شهری نیز بعنوان بار آلودگی به حساب نیامده اند