سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس فولاد قدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا غفوری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید جمران اهواز

چکیده:

سازه های حمل کننده بار مثل ساختمان ها پلها و سکوهای سازه ای بطور پیوسته آسیب پذیر هستند یعنی عضوهای آسیب دیده معمولا منجر به تخریب وخرابی عنصار سازه ای و اتصالات در طول عمر سرویس دهی شان می شوند یک روش جدید برای کشف آسی بدر سازه ها استفاده از تبدیل موجک ایستا St ationary wavelet transform (SWT)) می باشد swt یک تبدیل تکراری استکه تعداد نمونه های وردی درهر تکرار را دوبرابر می کند که میتواند ارزیابی را با دقت بیشتری از انحراف ها و شکستگیها میسرسازد و شناسایی ناپیوستگی های یک سیگنال را به ویژه برای تشخیص نویز یا گسیختگی سیگنال آسان کند سازه مورد نظر دراین مقاله پل هشتم اهواز که بصورت کابلی اجرا شده است می باشد بدین منظور پل کابلی توسط نرم افزار Sap2000 مدل و آسیب درآن به شکل مصنوعی وارد می شود سپس سازه آسیب دیده تحت آنالیز مودال قرارمیگیرد و درنهایت اطلاعات حاصل از شکلهای مودی بعنوان یک ورودی به آنالیز موجک برای کشف اسیب معرفی می گردد