سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش راه ساختمان و محیط زیست
ایوب کریمی جشنی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش راه ساختمان و محیط زیست
مجتبی خوارزمی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش راه ساختمان و محیط زیست
مسعود طهماسبی – استانداری فارس

چکیده:

منابع تولید پسماندهای خطرناک بسیار متنوع هستند که از این جمله پسماندهای صنعتی جزء مهمترین آنها است. استان فارس یکی از استانهایی است که به لحاظ داشتن شرایط مناسب، قطبهای صنعتی و فعالیتهای متعددی را در این خصوص دربرگرفته است . در این تحقیق با بررسی پسماندهای صنعتی و خطرناک بودن آن در سطح جهانی و تدوین پرسشنامه هایی خاص برای صنایع استان فارس اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به پسماندهای خطرناک صنعتی در این استان کرده ایم. با توجه به پردازش این اطلاعات و دسته بندی صنایع استان فارس، مقدار ۱۰۴۹۰۴۲ تن پسماند در سال تولید می گردد که درحدود ۱۸ % مربوط به گروه ساخت محصولات کانی غیرفلزی و ۱۸ % مربوط به گروه ساخت ماشین آلات و تجهیزات می باشد. سهم گروههای صنعتی ساخت منسوجات، گروه محصولات غذایی و آشامیدنی و ساخت مواد و محصولات شیمیایی به ترتیب ۱۵% و ۱۴% و ۹% می باشد. سهم پسماندهای معادل ۸۹ % کل پسماندها و سهم پسماندهای لجنی معادل ۶% کل پسماندها می باشد، سهم پسماندهای جامد و نیمه جامد هم به ترتیب % ۵ و % ۰ از کل مقدار مزبور می باشد. خصوصیات مهمی همچون سمیت و خورندگی به ترتیب مقادیر ۱۳% و ۴% از کل ویژگیها را به خود اختصاص داده ان د و ۲۵% پسماندها نیز دارای ویژگی سمیت و خورندگی بصورت دائمی می باشند.