سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منوری – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
حسین چرخند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست،گرایش مدیریت HSE دانشگاه آز

چکیده:

میزان تولید پلی اتیلن متوسط و سنگین در شرکت پتروشیمی آریاساسول ۳۰۰,۰۰۰ تن در سال می باشد. با توجه به اینکه تولید مواد زائد خطرناک از مخاطرات ویژه مجتمع های پتروشیمی می باشد.، لزوم نظارت و کنترل بر مدیریت مواد زائد خطرناک جزء لاینفک این صنعت خواهد بود. لذا در این پژوهش تلاش به شناسایی و طبقه بندی مواد زائد خطرناک صنعتی براساس متد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و کنوانسیون بازل و منابع تولید مواد از طریق بازدیدهای میدانی، مطالعه شرح فرآیند واحد و همچنین بررسی اسناد و مدارک موجود این واحد مورد مطالعه قرار گرفته است.تعداد موارد مواد زائد خطرناک صنعتی شناسایی شده در این واحد ۵ مورد بوده است که عبارتند از: کاتالیست (کروم ۶ ظرفیتی) به میزان ۱۹۰۰ کیلوگرم در سال، تری هگزیل آلومینیوم به میزان ۱۳۰۰ کیلوگرم در سال، لباس های آلوده به کاتالیست (کروم ۶ ظرفیتی) به میزان ۱۴۲۵ کیلوگرم در سال، گاز اتیلن به میزان ۱۹۰ تن در سال و هگزان به میزان ۳۱۰۰۰ لیتر در سال. با توجه به مطالعه صورت گرفته براساس متد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ماده تری هگزیل آلومینیوم با خاصیت های سمی بودن و میل ترکیبی شدید، بیشترین خطرناکی را براساس تقسیم بندی خصوصیات دارا می باشد. مطابق با کنوانسیون بازل نیز مشخص گردید تا ماده تری هگزیل آلومینیوم نیازمند به پیروی کامل از این قانون به جهت عودت به تأمین کننده کالا در خارج از کشور در کنار دیگر مواد زائد خطرناک شناسایی شده می باشد.همچنین در این مطالعه نحوه تولید و نگهداری، جمع آوری و حمل و نقل و دفع این مواد زائد خطرناک شناسایی شده؛ مورد بررسی و راهکارهای مدیریتی لازم ارائه گردیده است