سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز سیدی وفایی – دانشگاه بوتانیک آکادمی علوم جمهوری آذربایجان ،باکو،
وجیهه نریمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجانشرقی
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشداصلاح نباتات،دانشگاه تبریز

چکیده:

شناسایی علفهای هرز در محصولات زراعی بعنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت تلفیقی کنترل علفهای هرز محسوب می شود. هدف اصلی مدیریت علف های هرز ، تغییر رابطه بین گیاه زراعی و علف هرز به نفع گیاه زراعی است. با اطلاع از وجود علف های هرز خاص دریک زراعت می توان در مورد کنترل بموقع و درست آنها تصمیم گرفت. لذا به منظور تعیین ترکیب ، تراکم و فنولوژی علفهای هرز ، از سال ۱۳۸۱ طی دو سال مزارع کلزای بهاره و پائیزه استان از مرحله یک هفته بعد از کاشت تا پایان بذردهی مورد بررسی قرار گرفت .انتخاب مزارع ، تصادفی و روش نمونه گیری در این طرح سیستمیک و با الگوی W انجام گرفت. در نتیجه اجرای این طرح ۴۲ گونه علف هرز از مزارع کلزای استان شناسایی گردید که تراکم نسبی برای سه گروه گیاهی گرامینه ، کروسیفر و سایر دولپه ایها محاسبه گردید. علفهای هرز غالب دو لپه ای در شهرستا نهای مورد بررسی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از : ۱-Raphanus raphanistirum L. 2-Rapistrum rugusum (L). All. 3-Chenopodium album L. 4-Sisymbrium irio L. 5-Galium tricornutum Dandy. 6-Salsola kali L. 7-Heliotropium lasiocarpum fich. 8c.A.mey. 8-Papaver dubium L. بیشترین تراکم نسبی در شهرستانهای جلفا ، مرند ، شبستر و اهر به ترتیب با بیش از ۹۲ ، ۵۹ ، ۵۱ و ۶۲ درصد متعلق به گروه سایر دو لپ هایها و در شهرستانهای تبریز و بناب با بیش از ۶۱ ، ۷۰ و ۳۶ درصد متعلق به گروه کروسیفرها بود. میانگین تراکم نسبی برای سه گروه گیاهی گرامینه ۸۶ / ۱۰ درصد ، کروسیفر ۷۱ / ۳۷ درصد و سایر دو لپ هایها ۸۶ / ۴۹ درصد بود.