سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرمین خطیب زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، شرکت مهندسین مشاور بهین تردد
امین نادری – کارشناس ارشد راه وترابری، شرکت مهندسین مشاور بهین تردد
سیدعلی صحاف – دکترای راه وترابری، شرکت مهندسین مشاور بهین تردد

چکیده:

حمل ونقل همگانی از جمله راهکارهای مهم و تاثیرگذار در حل مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ به شمار می آید. از جمله مهمترین ویژگی های حمل ونقل همگانی کارا، قابلیت اطمینان کاربران به آن است. جلبرضایت مسافرین وبهبود کیفیت خدمات سیستم حمل ونقل همگانی به زمان بندی دقیق و مطمئن و کنترل کارکرد خدمات وابسته است. زمانبندی مسیرهای ثابت در حمل ونقل همگانی فرایندی پیچیده است کهاقدامات تحلیلی مختلفی را دربرمی گیرد. گسترش شهرها و رشد سفرهای شهری موجب گسترش مدهای مختلف حمل ونقل همگانی و افزایشتعداد ناوگان شده است و امکان برنامه ریزی و زمان بندی بصورت دستیو سنتی را از بین برده است. لذا سازمان های حمل ونقلی اکثر ابرشهرها از نرم افزارهای موجود در این زمینهاستفاده می کنند. در این مقاله به بررسی نرم افزارهایTRAPEZE و HASTUS به عنوان مهمترین ابزارهای موجود و موارد مختلف استفاده ازآانها پرداخته شده است. این نرم افزارها هم اکنون در بیشترسازمانهای حمل ونقلی کشورهای پیشرفته به کار میروند و موجب صرفهجویی عمده در وقت و هزینه می-شوند. در پایان با مقایسه آنها، مزایای هرکدام ذکر شده است.