مقاله شناسایی گونه های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی های فنوتیپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۸۱ تا ۲۰۸۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی گونه های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی های فنوتیپی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوکاردیا
مقاله خاک
مقاله آزمایش های فنوتیپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی نسب معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب نیا شادی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریه پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی بافقی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پورمند محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوکاردیا باکتری رشته ای گرم مثبت، هوازی، پارشیال اسید فاست و فرصت طلب می باشد که با ورود به دستگاه تنفسی و یا پوست آسیب دیده، بیماری عفونی خطرناکی به نام نوکاردیوزیس را ایجاد می نماید. در این مطالعه، جهت شناسایی گونه های نوکاردیا از آزمون های میکروبیولوژیک که شامل طیف وسیعی از آزمایش های بیوشیمیایی است، استفاده گردید.
روش ها: بعد از جداسازی ایزوله های نوکاردیا توسط روش Paraffin baiting، با طیف وسیعی از آزمایش های بیوشیمیایی شامل رشد در محیط لیزوزیم براث، هیدرولیز اسید آمینه های زانتین، تیروزین، هیپوزانتین و کازئین، ژلاتین و اوره، احیای نیترات، رشد در دمای ۴۵ و ۳۵ درجه سانتی گراد، تولید اسید از کربوهیدرات ها تعیین هویت گردیدند.
یافته ها: در این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش های فنوتیپی، ۱۲ ایزوله به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس (۶۳٫۱۵ درصد)، ۵ ایزوله نوکاردیا سایروسرژیکا، (۲۶٫۳۱ درصد) و ۱ ایزوله نوکاردیا اوتایدیس کاویاروم (۵٫۲۶ درصد) تشخیص داده شد. همچنین گونه ۱ ایزوله (۵٫۲۶ درصد) بر اساس آزمایش های فنوتیپی، تعیین هویت نگردید.
نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از آزمون های فنوتیپی چند گونه نوکاردیا از نمونه های خاک تهران جدا سازی و خالص گردید. به هر حال، با توجه به افزایش گونه های نوکاردیا در خاک و شباهت های بسیار میان ویژگی های فنوتیپی و متغیر بودن بعضی صفات آن ها، برای کسب نتایج بهتر بایستی از آزمون های فنوتیپی و ژنوتیپی بیشتری بهره گیری کرد.