مقاله شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Decapoda: Brachyura) Ocypodidae) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Decapoda: Brachyura) Ocypodidae) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرچنگ
مقاله Ocypodidae
مقاله مانسون
مقاله اکولوژی
مقاله شناسایی
مقاله دریای عمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی دیلمی ایلیا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: سخایی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کمبود اطلاعات در خصوص ترکیب گونه های خرچنگ در دریای عمان و همچنین تاثیر پدیده های جوی نظیر مانسون تابستانه بر اکولوژی این گونه ها، در این مطالعه، طی سه فصل مانسونی سال ۱۳۸۹ اقدام به شناسایی و بررسی اکولوژی دو جنس Uca و Ocypode از خانواده Ocypodidae شد که گونه های Uca iranica (Pretzmann, 1971) و Uca sindensis (Alcock, 1900) از منطقه جاسک و خور خلاصی و گونه Ocypode rotundata (Miers, 1882) در سه منطقه جاسک، خور خلاصی و ساحل ونک در دریای عمان شناسایی شدند. نتایج به دست آمده در خصوص شناسایی گونه ای، توانست تا حد بسیار زیادی یافته های پیشین را تصحیح نماید. همچنین در بررسی اکولوژی این خرچنگ ها با توجه به وجود پدیده اقلیمی مانسون، مشخص شد که حضور گونه ها در منطقه مطالعه حاضر تحت تاثیر تغییرات شرایط جوی فصول مانسونی می باشد. بیشترین تراکم نسبی گونه های مورد بررسی (۹٫۳۳ فرد در مترمربع) در فصل پیش مانسون (اردیبهشت ماه) و کمترین میزان آن (۶٫۳۸ فرد در مترمربع) در فصل مانسون (شهریور ماه) مشاهده شد. همچنین پراکنش گونه های جنس Uca معطوف به سواحل گلی و خوری بندر جاسک و خور خلاصی با حضور بیشتر در خور خلاصی و پراکنش جنس Ocypode علاوه بر این دو منطقه در ساحل ونک، با حضور بیشتر در سواحل شنی-ماسه ای ساحل ونک، مشاهده شد.