مقاله شناسایی کلادهای زوگزانتله های همزیست با مرجان های آبسنگ ساز جزیره هنگام در عمق ۵ تا ۷ متر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی کلادهای زوگزانتله های همزیست با مرجان های آبسنگ ساز جزیره هنگام در عمق ۵ تا ۷ متر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبسنگ های مرجانی
مقاله زوگزانتله
مقاله کلاد
مقاله ITS2
مقاله جزیره هنگام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوی پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آبسنگ های مرجانی با جلبک های تک سلولی متعلق به جنس Symbiodinium همزیستی دارند و تاکنون ۹ کلاد از آن ها با روش های مولکولی شناسایی شده است. که از این میان کلاد D نسبت به سایر کلادها از مقاومت و تحمل دمایی بیشتری برخوردار می باشد. هر چند که نوع جنس و گونه مرجان نیز در انتخاب نوع کلاد مقاوم حائز اهمیت می باشد.
روش بررسی: در این تحقیق از ۴ گونه مرجان Siderastrea savignyana، Cyphastrea microphthalma، Platygyra daedalea،Leptastrea  transversa  در شمال جزیره هنگام از عمق ۵ تا ۷ مترنمونه برداری انجام گرفت. نمونه ها در محلول %۲۰ DMSO به آزمایشگاه منتقل شده و بعداز جداکردن توده لزج زوگزانتله توسط پمپ هوا استخراج DNA به روش CTAB-chloroform انجام گرفت. سپس برای بررسی کلادها و زیرکلادهای Symbiodinium، از ژن Internal Transcribed Spacer-2 و پرایمر GC-clamp و روش Denaturing Gradient Gel Electrophoresis استفاده گردید.
یافته ها: بعداز تفکیک باندهای متعلق به کلادها و زیرکلادهای مختلف به روش Denaturing Gradient Gel Electrophoresis، باندهای موردنظر از روی ژل بریده شده و بعد از استخراج DNA از ژل توسط کیت و انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز، نمونه ها توالی یابی شدند. نتایج تعیین ترادف ژنی نشان داد که گونه Siderastrea savignyana دارای کلاد C می باشد و زیرکلادهای مختلف کلاد D متعلق به گونه های Cyphastrea microphthalma، Platygyra daedalea و Leptastrea transversa می باشد.
نتیجه گیری: مقاومت بیشتر کلاد D و زیرکلادهای آن نسبت به سایر کلادهای Symbiodinium و غالب بودن آن در شمال خلیج فارس نشان دهنده تغییرات شدید دمایی و نوسانات سایر عوامل محیطی می باشد.