مقاله شناسایی کرم های انگلی کپورماهیان منابع آبی مهم استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی کرم های انگلی کپورماهیان منابع آبی مهم استان سمنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل شناسی
مقاله کرم ها
مقاله کپور ماهیان
مقاله منابع آبی
مقاله استان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان سمنان در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر ایران واقع شده که دارای آب و هوای خشک، معتدل، کم آب بوده و غالبیت اصلی ماهیان این استان را خانواده بزرگ کپورماهیان نظیر کپور معمولی، خیاطه، کولی، سیاه ماهی تشکیل داده است. نمونه برداری انگلی ماهیان استان در ۶ ایستگاه تحقیقاتی از قسمت های بالا و پایین دست رودخانه های حبله رود، چشمه علی و سد شهید شاه چراغی طی شش ماه از بهمن ماه ۱۳۹۲ الی تیرماه ۱۳۹۳ با صید ۱۵۰ قطعه ماهی توسط تورهای صیادی انجام پذیرفت. از بررسی ضایعات میکروسکوپی پوست، آبشش، باله ها و چشم ماهیان ۸ جنس از دو رده مختلف انگلی نظیر: یک جنس Ligula intestinalis از رده Cestoda و هفت جنس از رده Monogenea شامل دو جنس Gyrodactylus .sp، یک جنسDactylogyrus .sp ، یک جنسDactylogyrus lenkorani ، دو جنس Paradiplozoon .sp و یک جنس Diplozoon megan شناسایی گردید. ماهیان کپور و کولی به ترتیب با ۳ و ۱ جنس بالاترین و پایین ترین تنوع و تراکم انگلی و رده Monogenea با هفت جنس و Cestoda با یک جنس به ترتیب بیشترین و کمترین حضور را در ماهیان منابع آبی استان -سمنان داشتند همچنین دو جنسParadiplozoon .sp و Gyrodactylus .sp از اندام ماهیان کپور و خیاطه به صورت مشترک گزارش گردید. آنالیز واریانس طول- وزن و ضریب همبستگی ۲ دامنه ای پیرسون (P<0.05) ماهیان نشان از همبستگی ناقص و مستقیم ماهیان کپور و خیاطه و همبستگی ناقص و معکوس سیاه ماهیان دارد.