مقاله شناسایی ژن invA برای شناسایی درصد آلودگی به سالمونلا در لاشه های طیور با استفاده از PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی ژن invA برای شناسایی درصد آلودگی به سالمونلا در لاشه های طیور با استفاده از PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله لاشه طیور
مقاله آلودگی تقاطعی
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی دره آبی هیوا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالمونلا یکی از مهمترین عوامل مسمومیت مواد غذایی در دنیا می باشد که در موارد زیادی از لاشه های طیور و فرآورده های گوشت طیور جداسازی شده است. آلودگی سالمونلایی در لاشه های طیور می تواند بیشتر به دلیل آلودگی تقاطعی لاشه ها با عوامل آلوده کننده، عدم شتشوی کافی لاشه ها، آلودگی خط کشتار و عدم نگهداری لاشه در درجه حرارت پایین در زمان توزیع باشد. در این مطالعه برای بررسی میزان آلودگی سالمونلایی در لاشه های طیور، از ۶۰ لاشه طیور توزیع شده در سطح سنندج بدور از هر گونه آلودگی ثانویه نمونه برداری کرده و با روش های میکروبی متداول کشت شده و با استفاده از PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جداسازی سالمونلا با استفاده از PCR ژن اختصاصی جنس سالمونلا Inva بررسی شد. نتایج حاصل از روش PCR نشان داد که ۱۶٫۶۶ درصد لاشه های طیور دارای آلودگی سالمونلا بودند. این مطالعه نشان داد که میزان شیوع آلودگی سالمونلایی در لاشه های طیور توزیع شده در سطح سنندج بالا می باشد.