مقاله شناسایی چهارگونه جلبک سبز Dunaliella جداشده از آب های منطقه جزر و مدی جزیره قشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی چهارگونه جلبک سبز Dunaliella جداشده از آب های منطقه جزر و مدی جزیره قشم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Dunaliella
مقاله جزیره قشم
مقاله شناسایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بی بی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قادر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی گونه های جلبک سبزDunaliella ، نمونه برداری از آب های منطقه جزرومدی جزیره قشم صورت گرفت و تحت شرایط استریل با استفاده از محیط کشت جانسون رشد داده شد. خالص سازی جلبک های مذکور به وسیله کشت نمونه های جلبکی روی محیط کشت جامد حاوی آگار و انتقال تک کلنی به محیط کشت مایع و تکثیر آن انجام شد. جهت شناسایی جنس و گونه هایDunaliella ، با در نظر گرفتن برخی خصوصیات ریخت شناسی از جمله وجود یا عدم وجود دیواره سلولی، شکل و اندازه سلول ها، و نیز وجود یا عدم وجود تاژک و تعداد و نوع آن و همچنین وجود و یا عدم وجود لکه چشمی (Eye spot) با استفاده از کلید شناسایی جنس و گونه انجام شد. برای مشاهده عکس العمل این جلبک ها به غلظت های مختلف نمک، نمونه های جلبکی را در معرض میزان شوری های مختلف نمک(NaCl) ، قرار داده و میزان گلیسرول تولید شده و همچنین میزان رشد سلول ها اندازه گیری گردید. در این مطالعه چهار گونه از جنس Dunaliella شامل D .maritima، D .minutisima، D .quartolecta و D .viridis بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و همچنین خصوصیات فیزیولوژیک از جمله تولید گلیسرول تحت شرایط شوری (۱ تا ۴ مولار نمک)، رشد بهینه در غلظت یک یا دو مولار نمک (NaCl)، قابلیت تغییر رنگ جلبک از سبز به نارنجی- قرمز و یا عدم قابلیت تغییر رنگ در غلظت های بالای نمک (۴ مولار)، شناسایی گردیدند.