مقاله شناسایی چارچوبی برای عوامل تاثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه علوم مدیریت ایران از صفحه ۸۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی چارچوبی برای عوامل تاثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری کارآفرینانه
مقاله یادگیری غیررسمی
مقاله عوامل موثر بر یادگیری غیررسمی
مقاله کارآفرینان کارکشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی الیاسی قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: آینه ساز حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از یادگیری کارآفرینانه به عنوان فرایند مستمر کسب دانش و مهارت های لازم برای راه اندازی و اداره یک کسب و کار نام برده می شود که نقشی اساسی و موثر در شکل گیری و موفقیت فعالیت های کارآفرینانه دارد. یادگیری بر اساس معیار میزان سامان یافتگی و قاعده مندی شامل دو بخش رسمی و غیررسمی است. نتایج برخی از پژوهش ها حاکی از آن است که فقط ۲۰-۳۰ درصد از یادگیری افراد به شیوه های رسمی و ساختارمند و مابقی حاصل روش های یادگیری غیررسمی است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان جهت تسریع بخشی به این دغدغه، موضوع با اهمیتی محسوب می شود. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش تحقیق روایتی با تکنیک مصاحبه های نیمه ساختاریافته (W1H5) استفاده شده است. کارآفرینان کارکشته فعال در صنایع ارتباطات و فن آوری اطلاعات جامعه آماری پژوهش بودند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با ۱۲ کارآفرین فعال در جامعه موصوف به عنوان نمونه آماری مصاحبه صورت گرفت. برای شناسایی عوامل موثر بر یادگیری غیررسمی، از روش کدگذاری سه مرحله ای استفاده شد و در نهایت عوامل موثر بر یادگیری غیررسمی شامل سه مقوله ویژگی های رفتاری کارآفرین، ویژگی های کسب و کار و ویژگی های محیط کسب و کار تعیین و سپس مولفه های هریک از مقوله ها نیز شناسایی گردید.