مقاله شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae در شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae در شیراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مینوز برگ مرکبات
مقاله فراوانی نسبی
مقاله پارازیتیسم
مقاله شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بی پروا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella Stainton در شیراز از دو باغ مرکبات به صورت هفتگی از خرداد ماه سال ۱۳۸۹ تا شهریور ماه ۱۳۹۰ نمونه برداری انجام شد. در باغ اول پارازیتوئیدهای مراحل لاروی و شفیرگی مینوز برگ مرکبات عبارت بودند ازPediobius pyrgo Walker، Pnigalio soemius Walker،Pediobius saulius Walker در باغ دوم علاوه بر این گونه ها Closteroceros formosa Westwood نیز مشاهده گردید. بیشترین درصد پارازیتیسم در باغ اول مربوط به گونه P. soemius با ۱٫۶۹ درصد و در باغ دوم گونه C. Formosa با ۲۶٫۳۲ درصد محاسبه گردید. در باغ (۱) و (۲) بیشترین درصد پارازیتیسم شب پره مینوز برگ مرکبات به ترتیب در آبان ماه ۱۳۸۹ با ۲٫۸۸ درصد و در دی ماه ۱۳۸۹ با ۵۰٫۱ درصد محاسبه گردید.