مقاله شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز ALSOD2, ALSOD1) Cu/Zn) از گیاه هالوفیت Aeluropus Lagopoides که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی از صفحه ۱۸ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز ALSOD2, ALSOD1) Cu/Zn) از گیاه هالوفیت Aeluropus Lagopoides
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلروپوس لگوپوئیدس
مقاله همسانه سازی
مقاله ژن های ALSOD2, ALSOD1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی م.
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده ق.ع.
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیان ف.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رادیکال های آزاد اکسی‍ژن مهمترین عامل تنش گیاهان به شمار می روند. آنزیم های سوپراکساید دیسموتاز به عنوان اولین سد دفاعی گیاهان در مقابل سمیت اکسیژن، رادیکال های سوپراکساید را تجزیه می نمایند. این آنزیم ها برای حیات هوازی ضروری بوده و در فرآیند مقاومت در برابر تنش ها و طول عمر گیاه نقش موثری ایفا می نمایند. گیاه آلروپوس لگوپوئیدس از جمله گیاهان هالوفیتی است که بدلیل تحمل بالا به شوری خاک، دارای فعالیت مناسبی از آنزیم های سوپراکساید دیسموتاز می باشد. با طراحی پرایمرهایی از ژن های SOD سایر گیاهان خانواده گندمیان، اقدام به جداسازی ژن هایی از گیاه هالوفیت آلروپوس لگوپوئیدس گردید. در فرآیند این تحقیق، دو ژن جدید به نام های پیشنهادی ALSOD1 و ALSOD2 از این گیاه هالوفیت جدا و پس از همسانه سازی در ناقل pTZ57R/T باکتریایی ای، کولی، تعیین توالی گردیدند. با تعیین توالی این ژن ها مشخص گردید که هر کدام از این ژن ها ۱۵۲ امینو اسید را کد می نمایند و از نظر توالی نیز شباهت زیادی با ژن سوپراکساید دیسموتاز سایر گیاهان خانواده گندمیان از جمله آلروپوس لیتورالیس (۹۲%)، ذرت (۸۹%)، ارزن (۸۸%) و برنج (۸۷%) دارند.