مقاله شناسایی و مکان یابی فضاهای مناسب شهری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی (مطالعه نمونه: شهرستان محمودآباد مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی و مکان یابی فضاهای مناسب شهری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی (مطالعه نمونه: شهرستان محمودآباد مازندران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه شهری
مقاله معیارهای محیط زیستی
مقاله روش دلفی
مقاله روش AHP
مقاله محمودآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشور طهورا
جناب آقای / سرکار خانم: دانه کار افشین
جناب آقای / سرکار خانم: آل شیخ علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه شناسایی لکه های مناسب توسعه شهری با کاربرد معیارهای محیط زیستی درشهرستان محمودآباد است. برای نیل به این هدف، با بررسی منابع مختلف در رابطه با مکان یابی توسعه شهری، یک سری از معیارها شناسایی شدند. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی، معیارها غربال و انتخاب شدند. به این ترتیب، ۱۲ معیار و ۳۰ زیرمعیار برای مکان یابی توسعه شهری در شهرستان محمودآباد، مناسب تشخیص داده شد. معیارهایی که قابلیت تبدیل به نقشه را داشتند، با استفاده از روش AHP وزن دهی شده و در محیط نرم افزار Arc GIS نقشه سازی شدند. سپس، با استفاده از ترکیب خطی وزن دار نقشه ها در GIS با یکدیگر تلفیق شدند و لکه های مناسب توسعه شهری به دست آمد. مساحت بزرگترین پهنه ۰٫۷ کیلومتر مربع و مساحت پهنه بعدی ۰٫۴ کیلومتر مربع تعیین شد. طبق ماده ۲۶ از آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید، حداقل مساحت مناسب برای شهر ۳ کیلومتر مربع می باشد. بنابراین، هیچ کدام از لکه ها مستعد توسعه شهری نیستند. نتایج و معیارهای حاصل شده در این تحقیق، می تواند برای مناطقی با ویژگی های مشابه (منطقه ساحلی شمال کشور) به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد.