مقاله شناسایی و مقایسه ترکیب های فنولی موجود در مواد استخراجی چوب اقاقیا و لیلکی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۷۵۵ تا ۷۶۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی و مقایسه ترکیب های فنولی موجود در مواد استخراجی چوب اقاقیا و لیلکی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقاقیا
مقاله لیلکی
مقاله دوام طبیعی
مقاله طیف سنجی جرمی
مقاله کروماتوگرافی گازی
مقاله زمان ماندگاری
مقاله BSTFA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لیلکی و اقاقیا از گونه های موجود در جنگل های کشور هستند که چوب بسیار بادوامی دارند. برای شناسایی ترکیبات موجود در چوب این گونه ها، در این تحقیق سه دیسک از هر گونه به صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب گردید. برای تهیه نمونه های آزمونی همگن، از هر دیسک طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و بعد آردها با هم مخلوط شدند. مواد استخراجی توسط استن از آرد چوب ها جداسازی و به منظور آنالیز از دستگاه GC-MS استفاده گردید. شناسایی مواد با توجه به دیاگرام زمان بازداری، محاسبه ضریب کواتز و جدول آدامز انجام شد. نتایج نشان دادند که در مواد استخراجی محلول در استن چوب اقاقیا حدود ۱۵۰ ترکیب وجود داشت که رزورسینول (%۱۹٫۷۴)، ۱ و ۲-بنزن دی ال (%۶٫۹۲)، ۹-اکتا دکانوئیک اسید (%۳٫۵۵)، گاما- سیتوسترول (%۲٫۷۷) و گاما- ترپن (%۰٫۲۲) از مهمترین ترکیبات بودند. در مواد استخراجی محلول در استن چوب لیلکی ۳۷ ترکیب شناسایی شد که ۱ و ۲-بنزن دی کربوکسیلیک اسید (%۹۰٫۳۸)، رزورسینول (%۱٫۰۷)، جیبرلین (%۰٫۱۴) A3 و فنل (%۰٫۰۹) به عنوان مهمترین ترکیبات بودند. همچنین دو ترکیب ۱ و ۲-بنزن دی کربوکسیلیک اسید و رزورسینول بین چوب دو گونه مشترک هستند. به نظر می رسد مقادیر بالای رزورسینول (%۱۹٫۷۴) در اقاقیا و ۱ و ۲-بنزن دی کربوکسیلیک اسید (%۹۰٫۳۸) در لیلکی از عوامل مهمی در دوام و مصرف این چوب ها باشند.