مقاله شناسایی و فراوانی جلبک های کفزی اپی پلون در تالاب شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی و فراوانی جلبک های کفزی اپی پلون در تالاب شادگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپی پلون
مقاله تالاب شادگان
مقاله جلبک کفزی
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلفه نیلساز منصور
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مدیسه سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جلبک های کفزی بزرگترین تولیدکنندگان اولیه در منابع آبی و منبع غذایی بزرگی برای موجودات کفزی و برخی از لارو ماهیان هستند. اهداف این مطالعه، شناسایی و تعیین فراوانی اجتماعات جلبک های اپی پلون در تالاب بین المللی شادگان در استان خوزستان است. روش کار بر اساس پروتکل آژانس حفاظت محیط زیست امریکا طراحی شد، که درمدت یک سال، از فروردین تا اسفند ۱۳۸۹ اجرا گردید. در این مطالعه ۱۸ جنس اپی پلون شناسایی شده، که به ترتیب رده های باسیلاریوفیسه و سیانوفیسه به دلیل دارا بودن دامنه تحمل بالای آن ها در برابر شرایط محیطی، غالب بوده و مهم ترین جنس های باسیلاریوفیسه Navicula، Nitzschia و Synedra و از سیانوفیسه ها Oscillatoria است، که بیانگر حضور آن ها درآب هایی است که از نظر کیفیت آب در حد متوسط می باشند. میانگین کلی فراوانی اپی پلون ۹۵۵۵ تعداد در مترمربع است. رده باسیلاریوفیسه و سیانوفیسه در پاییز بیشترین فراوانی را در منطقه دورق داشته اند. آنالیز واریانس یک طرفه بین فراوانی جنس های اپی پلون در مناطق مختلف فاقد تفاوت معنی داری (P>0.05)، ولی در ماه ها تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P<0.05). آنالیز خوشه ای بین جنس ها نشان می دهد که ۱۵ جنس حدودا بالای ۷۵ درصد دارای تشابه و مناطق مالح و دورق حدودا ۶۰ درصد دارای تشابه اند. مناطق مالح و دورق بدلیل شوری بالا در یک گروه و رگبه و عطیش با شوری کمتر در گروه دیگری از نظر تشابه قرار دارند.