مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی کشاورزان از بیمه محصول برنج در استان مازندران؛ کاربرد رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی کشاورزان از بیمه محصول برنج در استان مازندران؛ کاربرد رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه محصولات کشاورزی
مقاله رضایتمندی
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله مازندران
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قلی نژاد سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت مولفه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران استان مازندران از بیمه محصول طی سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از ۸۲ پرسشنامه تکمیل شده توسط کشاورزان برنج کار خبره و پیشرو بیمه شده منتخب شهرستان های مختلف استان به دست آمد. در این تحقیق، در ابتدا به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصول از آزمون t و در مرحله بعد، جهت رتبه بندی عوامل مذکور از آزمون فریدمن و رویکرد سلسله مراتبی(AHP)  استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی، میزان غرامت دریافتی، کیفیت خدمات دریافتی، وجهه بانک کشاورزی، تعهد کشاورزان به بانک کشاورزی و میزان پاسخگویی به شکایات بر رضایت مندی برنج کاران از بیمه محصول موثر بوده است. همچنین، براساس آزمون فریدمن و تکنیک AHP، شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی و میزان غرامت دریافتی بالاترین اولویت را داشته در حالی که میزان پاسخگویی به شکایات و متغیر وجهه بانک کشاورزی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات از طریق ایجاد اصلاحات و تنوع سازی در خدمات و عوامل انسانی و غیرانسانی، به منظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. افزون بر این، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و در نظر گرفتن سازه های پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایتمندی کشاورزان از بیمه ی محصول ایفای نقش خواهد نمود.