مقاله شناسایی و دسته بندی مهارت های مورد نیاز دانشجوی مجازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و دسته بندی مهارت های مورد نیاز دانشجوی مجازی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوی مجازی
مقاله محیط یادگیری مجازی
مقاله مهارت های دانشجوی مجازی و الزام ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی مفهومی، جهت شناسایی و دسته بندی مهارت های دانشجوی مجازی است. محیط خاص یادگیری مجازی، الزامات اجتناب ناپذیری را مطرح ساخته که حسب آن ها، ضروری است، مهارت های مورد نیاز دانشجوی مجازی، شناسایی و دسته بندی شود. دو پرسش اصلی در پژوهش، شامل، ۱) محیط یادگیری مجازی چه ویژگی هایی دارد و ۲) دانشجوی شاغل به تحصیل در محیط مجازی، برای کسب موفقیت تحصیلی به چه مهارت هایی نیاز دارد؟، بوده است. در مراحل اول و دوم پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی و در مرحله سوم نیز از روش تحلیل محتوی، استفاده شده است. در مرحله اول و دوم با جستجوی منابع مرتبط، ویژگی های محیط مجازی به عنوان عوامل الزام آور نوع مهارت های مورد نیاز، بررسی شده و در مرحله سوم نیز، پژوهش های چاپ شده (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) در پنج نشریه دارای نمایه ISI، مرتبط با مهارت های مورد نیاز دانشجوی مجازی، استخراج و تحلیل محتوی شده اند. یافته ها نشان داد، هشت ویژگی شاخص محیط های یادگیری مجازی، شامل، فناورانه بودن محیط مجازی، دسترسی به ابزارها و نرم افزارهای گوناگون، دسترسی به منابع اطلاعاتی متنوع، امکان شرکت و استفاده از نرم افزارهای اجتماعی، ارتباط هرزمانی، دسترسی به محتوای چندرسانه ای و خودآموز، امکان انتخاب های گوناگون و تعامل های غیرحضوری، الزام هایی را به وجود می آورند لذا دانشجویان برای ورود به دوره های مجازی باید از مهارت های نه گانه ای چون، کاربری رایانه، مهارت در کاربرد ابزارهای اینترنتی، مهارت حل مساله، تفکر انتقادی، مهارت پرسشگری، به کارگیری شیوه های مطالعه و یادگیری، مهارت فراشناختی، خودرهیابی و مهارت ارتباط مجازی، بهره مند باشند. در مدل مفهومی حاصل، ارتباط بین هشت ویژگی محیط یادگیری مجازی و الزام های متاثر از آن ها به همراه نه مهارت شاخص مورد نیاز دانشجوی مجازی، بیان و نمایان شده است.