مقاله شناسایی و توده زنده ماکروجلبک در منطقه بین جزر و مدی در بندرعباس و بندرلنگه خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی و توده زنده ماکروجلبک در منطقه بین جزر و مدی در بندرعباس و بندرلنگه خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بندرعباس
مقاله بندر لنگه
مقاله توده زنده
مقاله خلیج فارس
مقاله ماکروجلبک
مقاله منطقه بین جزر و مدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات خواه معنوی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۶در بندرعباس و بندرلنگه در استان هرمزگان صورت گرفت. در هر منطقه دو ترانسکت در نظر گرفته شد و نمونه برداری در چهار فصل از ماکروجلبک با کوادرات ۰٫۵×۰٫۵ مترمربع در سه تکرار انجام گرفت. نمونه های ماکروجلبکی شناسایی و توده زنده آنها تعیین شد. در مجموع ۲۴ جنس و گونه ماکروجلبک، شامل ۹ جنس و گونه جلبک سبز و قرمز و ۶ جنس و گونه از جلبک های قهوه ای شناسایی شد. توده زنده ماکروجلبکی در بندرلنگه با بندرعباس دارای اختلاف معنی دار بود (P£۰٫۰۵). در بندرعباس در تمام طول سال جلبک های سبز و در بیشتر مواقع Cheatomrpha gracilis غالب منطقه بود و در بندرلنگه در فصل بهار جلبک قرمز Gracilaria arcuata بیشترین توده زنده را داشت. جنس Padina در فصل پاییز و جلبک قهوه ای Colpomenia sinuosa گونه غالب در فصل زمستان در بندرلنگه بود. در بندرلنگه بیشترین توده زنده در فصل بهار مربوط به جلبک های قرمز با میانگین حدود ۷۱۲ گرم در مترمربع بود. در فصل تابستان و پاییز جلبک های سبز به ترتیب با متوسط ۱۲۵۵ و ۹۶۷ گرم در مترمربع در بندرعباس و در زمستان جلبک های قهوه ای در بندرلنگه با میانگین حدود ۵۷۹۹ گرم در مترمریع بیشترین توده زنده را داشتند.