مقاله شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف های هرز
مقاله گندم دیم
مقاله نقشه پراکنش
مقاله استان مرکزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لک محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مین باشی معینی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم آبادی فراهانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)  به عنوان یک ابزار قدرتمند می تواند اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار محققان علف های هرز قرار دهد. بر اساس سطح زیر کشت گندم در شهرستان های استان مرکزی طی ۵ سال زراعی (۱۳۷۹ الی ۱۳۸۴) تعداد ۷۰ مزرعه گندم دیم انتخاب شد و با شمارش علف های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری، شاخص های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه های مختلف علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی در محیط GIS تولید گردید. نتایج نشان داد که در مزارع گندم دیم استان مرکزی ۵۶ گونه علف هرز غالب وجود دارد. مهم ترین علف های هرز پهن برگ مزارع گندم دیم به ترتیب فراوانی شامل فرفیون (Euphorbia sp.)، شنگ (Tragopogon graminifolius DC.)، قدومه ( (Alyssum marginatum Steud. Ex Boiss و خردل آبی فام (Goldbachia laevigata (M.B.)DC.) و مهم ترین علف های هرز باریک برگ مزارع گندم دیم به ترتیب اهمیت شامل جو میش (Bromus tectorum L.)، گارس (Eremopyrum bonaepartis (Spreng) Nevski) و چاودار (Secale cereal L.) بود.