مقاله شناسایی و تعیین پراکنش پستانداران و پرندگان مناطق شکار ممنوع بصیران و دره باغ در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تعیین پراکنش پستانداران و پرندگان مناطق شکار ممنوع بصیران و دره باغ در استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش
مقاله تنوع زیستی
مقاله منطقه شکار ممنوع بصیران
مقاله منطقه شکار ممنوع دره باغ
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری هانیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه به منظور شناخت و تعیین پراکنش پستانداران و پرندگان منطقه شکار ممنوع بصیران در محدوده سه شهر آباده، اقلید و خرم بید در استان فارس و منطقه شکار ممنوع دره باغ در محدوده شهرهای بوانات و خرم بید در استان فارس و ابرکوه در استان یزد در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ صورت گرفت. شناسایی گونه های جانوری این منطقه ها با گشت های صحرایی در این دو منطقه برای مشاهده مستقیم آنها، بررسی پلت و سرگین و ردپایشان، تجزیه و تحلیل گزارش های روزانه محیط بانان از منطقه و مصاحبه حضوری با آنها و نیز بر اساس خصوصیات مرفولوژیک گونه ها انجام شد. در منطقه شکار ممنوع بصیران، ۹ گونه پستاندار و ۱۷ گونه پرنده و در منطقه دره باغ ۱۰ گونه پستاندار و ۷ گونه پرنده شناسایی شدند و نقشه پراکنش گونه های شاخص در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه گردید. در منطقه شکار ممنوع بصیران، راسته گوشتخواران در میان پستانداران با ۵۵٫۵۵ درصد، راسته ماکیان و راسته گنجشک سانان در میان پرندگان خشکی زی با ۲۸٫۵۷ درصد، و راسته غازشکلان در میان پرندگان آبزی با ۵۰ درصد، بیشترین درصد از کل گونه ها را به خود اختصاص می دهند و در منطقه شکارممنوع دره باغ راسته گوشتخواران در میان پستانداران با ۶۰ درصد، و راسته ماکیان و راسته گنجشک سانان در میان پرندگان با ۲۸٫۵۷ درصد، بیشترین درصد از کل گونه ها را به خود اختصاص می دهند.