مقاله شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده خداشهری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدداور
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هموفیلوس آنفلوانزای (Hib) b، یکی از مهم ترین عوامل مننژیت های باکتریایی در کودکان زیر ۵ سال، به خصوص در کشورهایی است که واکسیناسیون علیه Hib را انجام نمی دهند. در این مطالعه، ما سروتایپ، سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه های بالینی را به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، تعیین کردیم.
مواد و روش ها: در این تحقیق، DNA نمونه های بالینی هموفیلوس آنفلونزا به روش جوشاندن استخراج گردید. سویه های دارای کپسول توسط آغازهای ژن bexA تعیین و نوع سروتاپ سویه های کپسول دار توسط مجموعه آغازگرهای اختصاصی تایپ «a» تا «f» مشخص شد.
یافته ها: از ۵۰ سویه هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه های بالینی، ۴ سویه ژن bexA را نشان دادند که تمام آن ها دارای کپسول بودند و هر ۴ جدایه، به عنوان سویه های تایپ b تعیین شدند.
استنتاج: با توجه به عدم رشد باکتری های تعیین شده در این بررسی در آزمایشگاه های اولیه (جواب های منفی کاذب) و وجود سویه های بیماری زای Hib در نمونه ها بالینی، انجام روش PCR با ژن های اختصاصی روی نمونه ها و موارد مشکوک ضروری به نظر می رسد.