مقاله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان قم
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد
مقاله تغییرات کارکردی
مقاله تحلیل عاملی
مقاله نواحی روستایی
مقاله قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شاپورآبادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شتاب گرفتن عوامل درونی و بیرونی و پیوندهای حاصل از آن بر فضاهای روستایی در چند دهه اخیر با تحولات گسترده ای روبرو بوده که ساختار و کارکرد نواحی روستایی را در مناطق مختلف کم و بیش متحول ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین عوامل موثر بر تغییرات کارکردی در نواحی روستایی استان قم به روش توصیفی و تحلیلی – پیمایشی انجام شد، با بهره گیری از تحلیل عاملی دیدگاه های ۱۴۵ نفر از کارشناسان و مدیران خبره در برنامه ریزی و توسعه روستایی هشت عامل به عنوان عوامل اثربخش بر تغییرات کارکردی از دیدگاه کارشناسان و مدیران استخراج و نام گذاری شدند. عامل اول، محدودیت های توسعه کشاورزی و اشتغال در نواحی روستایی با تبیین بیش از ۱۴ درصد از کل واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. عوامل دسترسی و مراودات شهر و روستا، گسترش گردشگری، گسترش شهرنشینی، جاذبه های محیط روستایی، سرمایه گذاری جدید در روستاها، تحولات جمعیتی و امکانات و خدمات، به ترتیب، ۱۲٫۷۹، ۹٫۴۸، ۸٫۵۰، ۶٫۸۰، ۵٫۲۰، ۴٫۸۴ و ۴٫۴۶ درصد از کل واریانس متغیرهای موثر بر تغییرات کارکردی در نواحی روستایی را تبیین نمودند. که در مجموع ۶۶٫۵۵ درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند.