مقاله شناسایی و تحلیل زمانی – مکانی امواج گرمایی ایران زمین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تحلیل زمانی – مکانی امواج گرمایی ایران زمین
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج گرمایی
مقاله روند
مقاله آستانه های صدکی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی امواج گرما و واکاوی زمانی – مکانی آن ها بر روی گستره ایران زمین است. برای انجام این پژوهش از داده های بیشینه و کمینه روزانه داده های درون یابی شده پایگاه داده اسفزاری طی بازه زمانی ۱/۱/۱۹۶۲ تا ۳۱/۱۲/۲۰۰۴ استفاده شد. قدرت تفکیک مکانی این داده ها ۱۵×۱۵ کیلومتر است. جهت شناسایی امواج گرمایی از شش نمایه بر پایه صدک های ۹۰، ۹۵ و ۹۹ ام استفاده شد که شدت، دوام و بسامد رخداد امواج گرمایی را نمایان می کنند. شناسایی و معناداری روند نمایه ها طی دوره مورد پژوهش به کمک آزمون ناپارامتری من – کندال آزمون شد و شیب و نرخ روند به کمک رگرسیون خطی برآورد شد. یافته ها نشان داد که بسامد رخداد امواج گرمایی در ایران زمین رو به افزایش است. علاوه بر افزایش بسامد، ماندگاری و شدت امواج گرمایی نیز افزایش یافته است. از لحاظ پراکنش مکانی، نوع و نرخ روند بر روی مناطق مختلف هم اندازه و یکسان نیست. بر روی سرزمین های پست، هموار و دشت ها هم از لحاظ شدت و هم به لحاظ دوام و فراوانی، امواج گرمایی روند روبه افزایشی را نشان می دهند. در میان مناطق یاد شده، بیشترین شیب و نرخ تغییرات روند افزایشی در دشت لوت (شمال شرق کرمان)، سرزمین های هموار شمال شرق بندرعباس، دشت کویر و خوزستان مشاهده شد. بر روی بلندی ها و ارتفاعات رشته کوه های زاگرس و البرز و بلندی های پراکنده بر روی گستره ایران زمین نرخ روند امواج گرمایی رو به کاهش است. شدت کاهشی بسامد، دوام و شدت امواج گرمایی بر روی این مناطق بیشتر از نرخ افزایشی آن ها بر روی سرزمین های پست و کم ارتفاع است. بر روی ارتفاعات غرب شهرکرد نرخ کاهشی روند نمایه ها به بیشینه خود می رسد. بین نوع روند نمایه ها و پراکنش مکانی آن ها بر پایه صدک های ۹۵ و ۹۵ و ۹۹ ام تفاوتی وجود ندارد ولی نرخ روند نمایه ها بر پایه صدک ۹۵ ام شدیدتر است.