مقاله شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذیرش نوآوری فناوری
مقاله سازمان های دولتی
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله مدل یابی معادلات ساختاری
مقاله نوآوری
مقاله نوآوری فناوری اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر، فناوری اطلاعات راهبرد جدیدی است که تمام ابعاد سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که تصور یک سازمان بدون فناوری اطلاعات و همگام بودن با فناوری های نوین، غیرممکن به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی است. بدین منظور پس از بررسی، مبانی نظری شاخص های موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات شناسایی شده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، در پنج عامل طبقه بندی شده است. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل یابی، معادلات ساختاری ارتباط عوامل و شاخص ها بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص هایی چون مزیت نسبی و قابلیت نوآوری، امنیت و قابلیت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت، وضعیت اقتصادی اجتماعی و همکاری و هماهنگی بین بخش های سازمان، نقش مهمی در پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات ایفا می کنند.