مقاله شناسایی و بیان ژن GRA7 توکسوپلاسما گونده ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی و بیان ژن GRA7 توکسوپلاسما گونده ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویه RH توکسوپلاسما گونده ای
مقاله کلونینگ
مقاله ژن GRA7
مقاله پلاسمید یوکاریوتی pcDNA3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزینی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری فر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دلیمی اصل عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توکسوپلاسموزیس از بیماری های شایع جهان است و بیشتر به علت عوارض وخیمی که در موارد مادرزادی و بیماران مبتلا به ایدز ایجاد می کند، اهمیت دارد. یکی از راه های پیشگیری از این انگل در انسان و دام استفاده از واکسن می باشد. آنتی ژن گرانولی  (GRA7) 7یک آنتی ژن فشرده ترشحی ۲۹ کیلودالتونی توکسوپلاسما گونده ای می باشد که در واکوئل پارازیتوفروس تولید شده، توسط سلول های آلوده میزبان آزاد می شود و به عنوان کاندیدای تهیه واکسن مطرح می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی پلاسمید حاوی ژن GRA7 از باکتری TOPO استخراج شد. سپس این پلاسمید با آنزیم های BamH1 و  EcoR1برش داده شد. ژن جدا شده وارد پلاسمید pcDNA3 گردید. این کلونینگ با روش هایPCR  و تعیین توالی تایید شد. بیان پروتئین نیز با روش های SDS-PAGE و وسترن بلات تایید شد.
نتایج: نتایج نشان داد که ژن GRA7 در پلاسمیدpcDNA3  کلون شده است و نتایج PCR پلاسمید pcDNA3 حاوی ژن GRA7 قطعه ۷۳۳ bp را نشان داد. بیان pcGRA7 در سلول های CHO با استفاده از روش های SDS-PAGE و وسترن بلات باند ۲۹ کیلودالتونی را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که کلونینگ ژنGRA7  در پلاسمید pcDNA3 انجام شده و پلاسمید نوترکیب در سلول های یوکاریوتیک بیان گردیده است لذا، قابلیت آن را دارد که برای تحقیقات تهیه واکسن DNA استفاده شود.