مقاله شناسایی و بررسی تنوع سخت پوستان در سازه های زیستگاه مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی و بررسی تنوع سخت پوستان در سازه های زیستگاه مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسایی
مقاله تنوع زیستی
مقاله سخت پوستان
مقاله زیستگاه مصنوعی
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی واحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی تنوع زیستی سخت پوستان در سازه های زیستگاه مصنوعی منگفت صورت پذیرفت. ابتدا ۳ ایستگاه در نظر گرفته شد. نمونه برداری ها دو بار در فصول بهار و تابستان ۱۳۸۸ و با ۳ تکرار توسط عملیات غواصی و با استفاده از کوادرات به ابعاد ۳۵×۳۵ سانتی متر ، از هر ایستگاه صورت گرفت. در مجموع ۱۰ گونه از سخت پوستان وابسته به دو راسته ده پایان و بارناکل ها شناسایی شد، راسته بارناکل ها با تعداد ۱۵۰۸ عدد در متر مربع (۵۲٫۸ درصد ) بیشترین فراوانی را داشت. حداکثر فراوانی سخت پوستان ۷۶۸ عدد در متر مربع در فصل بهار و حداقل آن ۲۱۱ عدد در متر مربع در فصل تابستان ثبت گردید . نتایج نشان داد که خانواده Palaemonidae از راسته ده پایان با فراوانی ۷۶۱ عدد در متر مربع (۲۶٫۶ درصد ) در فصول و ایستگاههای نمونه برداری شده نسبت به سایر گونه ها از تراکم بیشتری برخوردار است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه مشخص نمود که بین دو فصل از نظر تعداد سخت پوستان اختلاف معنی دار وجود دارد (P<0.05).
در بررسی شاخص های زیستی بالاترین میزان شاخص تنوع شانون مربوط به ایستگاه (۱) در فصل بهار برابر با ۱٫۸۰ و کمترین میزان شاخص تنوع شانون برابر با ۰٫۹۹ مربوط به ایستگاه (۳) در فصل تابستان بود. در بررسی شاخص ها مشخص گردید که فصل بهار دارای تنوع گونه ای بیشتری نسبت به فصل تابستان می باشد. با توجه به نتایج شاخص های زیستی مشخص گردید که منطقه در معرض استرس قرار دارد . استرس می تواند بر روی تنوع جمعیت های بسترزی تاثیرگذار باشد.