مقاله شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه ای های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک (خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه ای های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک (خلیج فارس)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوکفه ای
مقاله جزیره خارک
مقاله منطقه بین جزرومدی
مقاله ماکروبنتوز
مقاله خلیج فارس
مقاله Barbatia lacerate

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامرادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری علی آبادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی نیا عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پروژه طی چهار فصل در سال ۱۳۸۹ و در پنج ترانسکت در طول جزیره انجام گرفت. در هر ترانسکت سه منطقه فراساحلی، میان ساحلی و فروساحلی بررسی گردید و هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی اکولوژیک دوکفه ای های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک بود. فاکتورهای محیطی دما، شوری و مواد آلی مورد سنجش قرار گرفتند. بیشترین و کمترین میزان دما به ترتیب در فصول تابستان (۰٫۲۸±۳۵٫۹۴) و زمستان (۰٫۳۹±۱۸٫۳۴) و بیشترین و کمترین میزان شوری به ترتیب در فصول زمستان (۰٫۱۴±۴۴٫۶) و بهار (۰٫۱۸±۳۷) اندازه گیری شد. بیشترین درصد کل مواد آلی (TOM) در فصل تابستان (۰٫۷۱±۹٫۶۳) و کمترین درصد در فصل پاییز (۰٫۱۵±۳٫۳۹) مشاهده شد. به طور کلی ۱۲ گونه دوکفه ای از هفت خانواده شناسایی شد که عبارت بودند از: Barbatia lacerate، Pinctada radiate، sp.1 Ostrea، gigas Crossostrea، Sacosstrea cucullata، ravaiyensis Diplodonta، Venus sp.1، Circentia callypyga، Callista sp.1، Gari roseus، Tellina capsoides، Angulus adensis. بیشترین تراکم و تنوع در فصل بهار و کمترین آن در فصل تابستان مشاهده گردید. فراوانترین دوکفه ای شناسایی شده در منطقه جزرومدی جزیره خارک در کل سال مربوط به گونه Barbatia lacerate بود.