مقاله شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات
مقاله صنایع تولید
مقاله توسعه صادرات
مقاله موانع
مقاله آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی یوشانلویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: میرکاظمی مود محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با بررسی درک مشکلات صادراتی متمایزکننده شرکت های تولیدی صنایع غذایی کوچک و متوسط در استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. مقاله با تمرکز بر هدف مذکور و با آزمایش چندین فرضیه قصد دارد موانع مربوط به آنها را روشن تر نماید. روش بر اساس هدف کاربردی، بر اساس گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. که ۳۴۰ پرسشنامه از طریق ایمیل، حضوری، پستی فرستاده شده، ۱۴۲ مورد تکمیل و بازگردانده شدند. نرخ پاسخ ۴۲ درصد بود. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد از میان ۶ عامل شناسایی شده عامل قوانین و مقرارت، سیستم بانکی و اخذ مجوزهای بهداشتی به ترتیب بیشترین اهمیت را از آن خود نموده اند و بیشترین ضریب رگرسیونی را بر سازه موانع توسعه صادرات داشته اند. عامل بعدی فقدان برنامه های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات بوده و سپس به ترتیب آموزش های تخصصی و سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات است. و دو فرضیه سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات و فقدان آموزش تخصصی رد شدند. در حالی که برخی از آثار گذشته روی موانع صادرات شرکت تمرکز کرده اند، کمبود مطالعاتی در مورد بررسی آثار این مسائل در عملکرد صادرات خصوصا در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. امید است نتایج این مقاله مدیران و سیاست گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه کشور را بهبود ببخشند.