مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه محصول جدید
مقاله عوامل کلیدی موفقیت
مقاله محصولات سامانه ای و پیچیده
مقاله سیستم استنتاج فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری خانشیر سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرافزا رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه محصول جدید رویکردی نوین برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی است. شرکت ها می توانند با شناخت عوامل کلیدی موفقیت و کسب موقعیت ویژه در این عوامل، برای خود مزیت رقابتی ایجاد نمایند.تجزیه و تحلیل محققان در طول سال های اخیر درباره عوامل کلیدی موفقیت و دلایل شکست فرآیند توسعه محصولات جدید حاکی از آن است که مهم ترین این عوامل به مدیریت این فرآیند مربوط می شود. فرآیند توسعه محصول جدید در محصولات سامانه ای و پیچیده به دلیل پیچیدگی های فنی و اجرایی دارای اهمیت بیشتری است. از طرفی عوامل کلیدی موفقیت در صنایع متفاوت، یکسان نیستند. در نتیجه با وجود پیچیدگی های فرآیند توسعه و متفاوت بودن عوامل کلیدی موفقیت در صنایع مختلف، شناخت عوامل کلیدی موفقیت این گونه محصولات می تواند بنگاه را به سمت ارتقا اثربخشی فعالیت هایش راهنمایی کند و بنگاه می تواند از طریق ممیزی فرآیندهای سازمانی اش از نظر پشتیبانی فرآیندها از عوامل کلیدی موفقیت اش در جهت تقویت و عارضه یابی فرآیندها، اقدام موثر انجام دهد. در این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصولات جدید برای صنایع دانش بنیان تولید کننده محصولات سامانه ای و پیچیده (CoPS) سه گروه عوامل کلیدی شامل توانمندی های تیم توسعه، منابع سازمانی و نظام ها و فرآیندهای سازمانی شناسایی شدند. در این تحقیق بعد از مرور ادبیات و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های توسعه محصولات جدید، با بهر گیری از روش سیستم استنتاج فازی (FIS) و مطالعه موردی این پروژه ها در صنعت مربوط، عوامل کلیدی موفقیت اولویت بندی و انتخاب شدند. انتخاب عوامل کلیدی در سیستم استنتاج فازی بر اساس قواعد استنتاج ایجاد شده و دو متغیر ورودی سیستم استنتاج شامل سطح حضور عوامل در فرآیند توسعه محصول و میزان موفقیت پروژه های توسعه محصول از نظر سه شاخص زمان، هزینه و کیفیت و درجه کلیدی بودن عوامل به عنوان متغیر خروجی سیستم استنتاج و با استفاده از نرم افزار مطلب و مدل سوجنو انجام شد.