مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور بررسی موردی پروژه های پیمانکاری هولدینگ معدنکاری توسعه فدک ایرانیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور بررسی موردی پروژه های پیمانکاری هولدینگ معدنکاری توسعه فدک ایرانیان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله خلق دانش
مقاله ذخیره دانش
مقاله انتقال دانش
مقاله بکارگیری دانش
مقاله سازمان پروژه محور
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی قاضی کلایه امیر
جناب آقای / سرکار خانم: امیرافشاری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پویایی، پیچیدگی، عدم قطعیت از مشخصه های بارز محیط های سازمانی است، در چنین محیطی سازمان ها برای پیشرفت و کسب رضایت مشتریان و یا ارباب رجوع خود نیازمند مدیریت صحیح دانش خود می باشند. چنانچه سازمان ها بخواهند از منافع بیشمار مدیریت دانش بهره گیرند بایستی عوامل زیرساختی مناسبی را فراهم آورند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروزه محور طراحی گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و مبانی نظری و پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه ای استفاده شد و به منظور استخراج زیرساخت های لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور علاوه بر استفاده از مبانی نظری تحقیق، مصاحبه ای باز با تعدادی از خبرگان صنعت معدنکاری، مدیران پروژه، اساتید دانشگاهی و تعدادی از شرکت ها و پیمانکارانی که درگیر فعالیت های پروژه ای می باشند؛ انجام گرفت. نتایج حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی بررسی شدند و شاخص های مربوط به زیرساخت های لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش استخراج و در نهایت پرسش نامه ای حاوی ۷۵ سوال به منظور اندازه گیری تاثیرپذیری شاخص های استخراج شده و رتبه بندی آن ها تدوین گردید و بین اعضای نمونه آماری تحقیق توزیع شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد. عوامل زیرساخت موثر بر استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی را می توان در قالب چهار زیرساخت کلی شناسایی نمود که مهمترین آن ها بر حسب اولویت تاثیرگذاری بر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور عبارت است از ساختار و فرایندهای سازمانی سازمانی، فناوری اطلاعات، ماموریت و ارزش سازمان و فرهنگ سازمانی.