مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخشی تارنمای شرکت های خدمات بازاریابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخشی تارنمای شرکت های خدمات بازاریابی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه سراسری جهانی
مقاله شرکت های ارائه کننده خدمات بازاریابی
مقاله بازاریابی اینترنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدنیا حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نزاکتی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اشعری رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با عمومیت یافتن شبکه سراسری جهانی (www)، شرکت ها برای حضور در این شبکه تلاش می کنند. اما بسیاری از آنها نمی دانند که چگونه حضور آن ها در تارنما (web) می تواند اثربخش باشد، یا چگونه می توانند اثربخشی تارنمای خود را افزایش دهند؟ شرکت های ارائه کننده خدمات بازاریابی نیز از این مقوله مستثنی نبوده اند. در این پژوهش با مطالعه عملکرد ۱۳۶ نفر از مدیران شرکت های ارائه کننده خدمات بازاریابی استان تهران، با استفاده از مدل لیین و همکاران، افزایش اثربخشی تارنمای این شرکت ها با استفاده از نتایج بدست آمده به ترتیب زیر توصیه می شود: الف) آشنایی هر چه بیشتر کارکنان شرکت با کاربردهای جهانی تارنما در راستای ایجاد نگرش مفید بودن تارنما برای رسیدن به اهداف و استراتژی های بازاریابی. ب) تقویت تعامل بین واحد بازاریابی و سیستم های اطلاعات مدیریت.
سایر یافته های این پژوهش، اولویت بندی متغیرهای مطرح شده در مدل لیین و همکاران است.