مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخص های سیاست گذاری توسعه صنعت نرم افزار ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی شاخص های سیاست گذاری توسعه صنعت نرم افزار ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولویت بندی
مقاله نرم افزار
مقاله ایران
مقاله سیاست گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفوگرآستانه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت نرم افزار یکی از محورهای مهم توسعه در صنعت فناوری اطلاعات به شمار می رود. این صنعت در ایران علیرغم وجود ظرفیت های بالقوه شکوفایی و سودآوری، نتوانسته در حدی که شایسته است رشد نماید و بنا به دلایلی که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، سهم ایران از مجموع حجم جهانی تجارت این صنعت ناچیز است. هدف از این مقاله، در گام اول شناسایی و سپس اولویت بندی خط مشی ها و راهکارهای توسعه صنعت نرم افزار در ایران می باشد. با بررسی پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه دقیق با خبرگان، راهکارهای توسعه صنعت نرم افزار در ایران شناسایی و دسته بندی شد، شاخص ها بر اساس نظر اعضای جامعه تحقیق شامل ۳۳ نفر از صاحب نظران حوزه نرم افزار در بخش های صنعتی، دانشگاهی و سیاست گذاری، اولویت بندی شد. اساس فرآیند این پژوهش بدین ترتیب است. از منظر فلسفی، این پژوهش از پارادایم تفسیری اثبات گرایی پیروی می کند. جهت گیری پژوهش، کاربردی و رویکرد آن استقرایی است، صبغه پژوهش، کمی کیفی است و نوع آن میدانی می باشد، استراتژی های این تحقیق از نوع همبستگی و مطالعه موردی است و در نهایت، اهداف اصلی پژوهش، تبیین، اکتشاف و توصیف می باشد. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و تحلیل این داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون فریدمن صورت گرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که تعیین متولی واحد در حوزه نرم افزار در بین راهکارهای راهبردی، رعایت قوانین کپی رایت و حق مالکیت معنوی در بین راهکارهای سیاستی و بازنگری در نحوه آموزش دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار از بین راهکارهای زیرساختی دارای بیشترین اولویت است که توجه به این عوامل و همچنین اولویت آنها برای توسعه صنعت نرم افزار اهمیت فراوانی دارد.