مقاله شناسایی و اولویت بندی زیر ساختهای سازمانی موثر بر اجرای مهندسی ارزش در شرکت های بیمه ای با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه ELECTRE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی زیر ساختهای سازمانی موثر بر اجرای مهندسی ارزش در شرکت های بیمه ای با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه ELECTRE
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسی ارزش
مقاله حوزه های کاربرد مهندسی ارزش
مقاله عوامل سازمانی موثر بر اجرای مهندسی ارزش
مقاله تصمیم گیری چند شاخصه MADM
مقاله تکنیک ELECTRE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاتب مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرن بیست و یکم را باید قرن رقابت برای بقا دانست. افزایش تعاملات بین اللملی دنیا را به دهکده جهانی تبدیل نموده است که سازمان ها برای بقا و رشد خود چاره ای ندارند که به انواعی از ابزارهای توسعه و بالندگی مجهز باشند. تئوری هایی که هر از چند گاهی در علم مدیریت پدید می آید همگی به دنبال افزایش توان سازمان ها برای رشد و بقا می باشد. مهندسی ارزش به عنوان یکی از تکنیک های نو پدید در علم مدیریت تلاش می کند. با بکارگیری قدرت خلاقیت و کارآفرینی سازمانی ضمن بازنگری مجدد برنامه ها و فعالیت های سازمانی، فعالیت های فاقد ارزش افزوده را حذف نموده و ارزش افزوده فعالیت های جاری سازمان را افزایش دهد. مهندسی ارزش در حوزه های بسیاری همچون کیفیت، بهره وری، مدیریت پروژه، طراحی محصول و سیستم های تولید کاربرد دارد. موفقیت برنامه مهندسی ارزش در سازمان وابسته به عواملی سازمانی بیشماری می باشد که مهمترین آنها را می توان در دسترس بودن منابع، استراتژی سازمان و ساختار سازمان، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی دانست.
مدیریت قبل از شروع هر برنامه مهندسی ارزش باید عوامل سازمانی موثر بر اجرای موفقیت آمیز مهندسی ارزش را شناسایی و مدیریت نمایند تا از نتایج حاصله از اجرای چنین برنامه ای بهره مند گردند.
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ومبانی نظری و پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه ای استفاده شد و به منظور استخراج بسترهای سازمانی موثر بر پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان بر استفاده از مبانی نظری تحقیق، مصاحبه ای باز با تعدادی از خبرگان، مدیران سازمانهای بیمه ای، اساتید دانشگاهی انجام گرفت.نتایج حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی بررسی شدند و عوامل سازمانی موثر بر پیاده سازی مهندسی ارزش استخراج و در نهایت پرسش نامه ای حاوی۳۵ سوال به منظور اندازه گیری اولویت های هر یک از عوامل تدوین گردید و بین اعضای نمونه آماری تحقیق توزیع شد. بر اساس نتایج بدست آمده حاصل از اولویت بندی عوامل زیر ساختی اولویت عوامل تاثیر گذار به ترتیب عبارت است ازدر دسترس بودن منابع، استراتژی سازمان و ساختار سازمان، حمایت مدیریت، فرهنگ سازمانی، ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی.