مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی فولاد آلیاژی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی فولاد آلیاژی ایران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری انرژی
مقاله ماتریس مدیریت انرژی
مقاله تصمیم گیری چندمعیاره
مقاله تکنیک های ادغامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: باصولی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون تردید فولاد یکی از کالاهای مهم و استراتژیک کشور می باشد. با وجود انرژی و نیروی انسانی ارزان که از مزیت های نسبی اقتصاد ایران عنوان می شود؛ ولی با استفاده نادرست از منابع، از این مزیت ها بهره مندی لازم صورت نمی پذیرد. هدف مقاله حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره با مطالعه موردی فولاد آلیاژی ایران می باشد. لذا در این تحقیق برای ارتقای بهره وری انرژی، چرخه دمینگ با تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره تلفیق شده است. در این مدل ابتدا عوامل بالا بودن شاخص مصرف تعیین گردید. در ادامه با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از نظر خبرگان، معیارها و عوامل کیفی موثر در ارزیابی راهکارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت فولاد آلیاژی ایران شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسش نامه، وزن معیارهای تصمیم گیری به روش آنتروپی محاسبه گردید. سپس راهکارهای به دست آمده، با تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره رتبه بندی شده است. به دلیل مشاهده نتایج مختلف، از تکنیک های ادغامی برای رسیدن به رتبه نهایی استفاده گردید. مهمترین راهکارها برای اجرا در فولاد آلیاژی ایران به ترتیب کنترل دمای کوره پیشگرم، پایین آورن درجه حرارت تختال خروجی کوره پیشگرم و کاهش مصرف غیرضروری آب در قوس الکتریکی می باشند.