مقاله شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری نیوکاسل به روش مولکولی در طیور صنعتی استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری نیوکاسل به روش مولکولی در طیور صنعتی استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس بیماری نیوکاسل
مقاله ژن M
مقاله ژن F
مقاله قرابت ژنتیکی
مقاله ایران
مقاله RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان محمدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مقدم عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس بیماری نیوکاسل (APMV-1)، از خانواده Paramyxoviridae، تحت خانواده Paramyxovirinae و جنسAvulavirus  می باشد که واجد هفت ژن ۳`NP/V-M-F-HN-L 5` است. این بیماری در سرتاسر دنیا به عنوان یکی از مهمترین بیماری های ماکیان و سایر پرندگان به حساب آمده و می تواند گاهی باعث مرگ و میر ۱۰۰ درصدی در طیور مبتلا گردد. به دلیل این که طبیعت بیماری نیوکاسل حاد و وخیم است و عواقب متعاقب آن خطرناک است، بیماری مذکور از طرف دفتر بین المللی همه گیری ها (OIE) جزء بیماری های لیست A گروه بندی شده است. به منظور تعیین قرابت ژنتیکی ژن F ویروس NDV در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، در ابتدا قطعه ۱۰۹۷ جفت بازی مربوط به ژن M از ۳۷ نمونه بافتی ویروس جهت شناسایی بیماری و سپس قطعه ۱۳۴۹ جفت بازی از ژنF  جهت تعیین قرابت ژنتیکی، در سیستم RT-PCR تکثیر داده شد. محصول PCR مربوط به ژن F، ۴ نمونه مثبت جهت تعیین ردیف نوکلئوتیدی سکانس گردید. نتایج حاصل از مقایسه ردیف نوکلئوتیدی تعیین شده در این مطالعه با سکانس شناخته شده ژن F ویروس نیوکاسل در سایر کشورها نشانگر وجود ۱٫۴ تا ۲۷٫۳ درصد تنوع ژنتیکی در این ژن بود که در این میان بیشترین قرابت با ردیف نوکلئوتیدی ژن F در هند (سکانس AY339401.1) و بیشترین تفاوت با ردیف نوکلئوتیدی شناخته شده این ژن در ایالات متحده (سکانس ACD14136.1) مشاهده گردید.