مقاله شناسایی و آشکار سازی طوفان فراگیر ۱ ژوئیه ۲۰۰۸ ایران با استفاده از سنجنده مودیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۳۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی و آشکار سازی طوفان فراگیر ۱ ژوئیه ۲۰۰۸ ایران با استفاده از سنجنده مودیس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طوفان های گرد و غباری
مقاله مودیس آکوا/ترا
مقاله سنجش از دور
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده کامران خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری صیاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار (قدرت دید افقی و کدهای هواشناسی) ۸۷ ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال ۲۰۰۸ استفاده شده است. بعد از استخراج روزهای گرد و غباری سال ۲۰۰۸ برای هر ایستگاه، روز ۱ ژوئیه ۲۰۰۸ به خاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از ۱۰۰۰ متر (معیار تشخیص طوفان های گرد و غباری در این مطالعه) در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه در نیمه غربی ایران به صورت موردی برای مطالعه انتخاب گردید. همچنین برای آشکار سازی پدیده گرد و غبار بر روی تصاویر ماهواره ای، از تصاویر مودیس ماهواره های آکوا و ترا در روز ۱ ژوئیه ساعت های ۷:۱۵، ۷:۲۰ و ۸:۵۵ دقیقه استفاده شده است. در این مطالعه به منظور آشکار سازی گرد و غبار ایران بر روی تصاویر مودیس از شاخص بصری ترکیب رنگی کاذب و شاخص های کمی NDDI6، BTD7،BTDI8 و LRDI9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص رقومی LRDI و همچنین شاخص بصری ترکیب رنگی کاذب از قدرت تفکیک بهتری نسبت به شاخص های دیگر برای آشکار سازی گرد و غبار برخوردار می باشند. طبق مطالعات صورت گرفته و تصویر ماهواره ای طوفان های گرد و غباری غرب ایران منشا خارجی داشته و منابع عمده آن صحاری سوریه، عربستان، شمال آفریقا و بسترهای خشک دریاچه ای عراق می باشد.