مقاله شناسایی ویروس های آلوده کننده کدوئیان منطقه شیراز و حومه با استفاده از آزمون های سرولوژیک و مولکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی ویروس های آلوده کننده کدوئیان منطقه شیراز و حومه با استفاده از آزمون های سرولوژیک و مولکولی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس های کدوئیان
مقاله آلودگی همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالانوری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نیت علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی و تعیین ویروس های خسارت زای مزارع کدوئیان در مزارع شیراز و حومه (کفترک، بابونک، تفیهان، داریون، بیدزرد، ظفرآباد، کوشک بیدک، صدرا و دوکوهک) ۵۷ نمونه از خانواده کدوئیان در تابستان سال ۱۳۹۱ جمع آوری گردید. برای تمامی نمونه های جمع آوری شده با استفاده از سه آنتی سرم محلی CMV، Zymv و SqMV آزمون الایزای غیر مستقیم انجام گرفت. جهت تایید آزمون سرولوژیکی، بر روی تعدادی از نمونه ها آزمون مولکولی ترا نویسی معکوس واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT PCR) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوطه انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین ویروس های خسارت زا در این مناطق به ترتیب ویروس موزائیک خیار (CMV) با ۴۹٫۱ درصد آلودگی، با علائم زردی و پیسه ای سبززرد، ویروس موزائیک زرد کدو (ZYMV) با ۳۵٫۱ درصد آلودگی با علائم پیسه ای سبز و بند کفشی و بد شکلی، ویروس موزائیک کدو (SqMV) با ۲۹٫۸ درصد آلودگی که در نمونه طالبی آلوده به این ویروس تنها زردی در سطح برگ و نمونه کدو آلوده به این ویروس حالت پیسه ای در سطح برگ مشاهده شد. همچنین در برخی مکان ها، آلودگی همزمان به چند ویروس مشاهده گردید. ۹ نمونه دارای آلودگی همزمان به سه ویروس CMV، Zymv و SqMV با 15.8 درصد آلودگی که در آنها علائم پیسه ای، تاولی با تاول های بزرگ و بندکفشی و بدشکلی بسیار شدید برگ مشاهده شد. هفت نمونه دارای آلودگی همزمان به دو ویروس CMV و ZYM با ۱۲٫۳ درصد آلودگی که علائم زردی، پیسه ای، بند کفشی و تاولی در نمونه های دارای آلودگی همزمان به این دو ویروس دیده شد. پنج نمونه دارای آلودگی همزمان به دو ویروس CMV و SqMV با ۸٫۷ درصد آلودگی که علائم آنبه صورت تاول های ریز سبزرد فراوان در سطح برگ بود. یک نمونه دارای آلودگی همزمان به دو ویروس ZYMV و SqMV  با ۱٫۷ درصد آلودگی بودند.