مقاله شناسایی نیازمندیهای مشترکین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به کمک تکنیک VOC و اولویت بندی آن به شیوه تاکسونومی عددی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۷۰ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی نیازمندیهای مشترکین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به کمک تکنیک VOC و اولویت بندی آن به شیوه تاکسونومی عددی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازمندی
مقاله صدای مشتری
مقاله اولویت بندی
مقاله تاکسونومی عددی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: صفائیان ستار
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلیزاده سیفعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله شناسایی نیازمندی های مشترکین شرکت گاز استان آذربایجانشرقی و اولویت بندی این نیازمندی ها می باشد. به همین منظور از تکنیک صدای مشتری برای تعیین نیازمندی های مشترکین و روش تاکسونومی عددی به منظور اولویت بندی این نیازمندی ها استفاده شده است. به کمک تکنیک صدای مشتری و با طراحی و تدوین فرمی خاص در قالب پرسشنامه به نظرسنجی از مشترکین و تحلیل نگرش آنها پرداخته شده و با استفاده از آزمون t، نیازمندی های اساسی مشخص گردیده است. در نهایت با بهره گیری از روش تاکسونومی عددی، نیازمندی های اساسی مورد اولویت بندی قرار گرفته اند. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق را ۸۳۱۷۵۱ نفر از مشترکین شرکت گاز استان تشکیل داده است. نمونه آماری برای هر یک از شهرستان های استان به طور جداگانه محاسبه و مشخص گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مواردی چون صدور کارتهای حراست مناسب، پاسخ دهی مطلوب به انتقادات و شکایات مشترکین، نظارت و ایجاد اعتماد و هماهنگی بین سایر ادارات در مورد حفاری های لازم در حریم لوله کشی گاز، مکانیزه شدن سیستم ردیابی شکایات و نیز تولید و افزایش برنامه های اطلاع رسانی به زبانهای محلی در صدا و سیما از عمده ترین نیازمندیهای مشترکین شرکت گاز استان می باشد.