مقاله شناسایی نواحی پتانسیل دار مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ژئوشیمی از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی نواحی پتانسیل دار مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای
مقاله تخمین شبکه ای
مقاله تفکیک جوامع سنگی
مقاله پتانسیل یابی مس
مقاله پاریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بحرودی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سمسکنده قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه پاریز در بخش جنوب غربی استان کرمان و بر روی کمربند آتشفشانی-پلوتونیک ارومیه-دختر و کمربند مس زایی ایران قرار دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی مناطق دارای پتانسیل بالای مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای است. داده های ژئوشیمیایی استفاده شده، ۳۹۲ نمونه ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای است که توسط روش ICP-MES و برای ۱۵ عنصر تجزیه شده اند. پس از اعمال پیش پردازش های ضروری شامل جایگزینی داده های سنسورد، جدایش جوامع سنگی و حذف مولفه همزاد (سن ژنتیک)، تصحیح مقادیر خارج از ردیف و بهنجارسازی، پردازش های آماری چند متغیره بر روی داده ها انجام شد. با توجه به ماهیت برداری داده های رسوبات آبراهه ای، به منظور رسم نقشه های ژئوشیمیایی از روش تخمین شبکه ای استفاده شد. برای ارزیابی نتایج، از محل رخدادهای مس در منطقه استفاده شد. با توجه به نسبت «درصد همپوشانی با رخدادهای مس به درصد مساحت ناحیه مطلوب»، می توان گفت که نقشه شاخص غنی شدگی عملکرد بهتری در شناسایی مناطق هدف داشته است.