مقاله شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتود
مقاله پسته
مقاله تاکستان
مقاله شناسایی
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: تنهامعافی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی که به منظور شناسائی نماتودهای انگل گیاهی باغات پسته و مو در استان قم انجام شد تعداد ۱۲۵ نمونه خاک از اطراف ریشه درختان مو و پسته از مناطق مختلف استان طی سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ جمع آوری گردید. نماتودها استخراج شده پس از تثبیت به گلیسرین خالص منتقل شدند، سپس به تفکیک جنس از آنها اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. نمونه ها بررسی میکروسکوپی شدند و مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی آنها تعیین شد. بر اساس این مشخصات و با استفاده از منابع علمی معتبر شناسایی صورت گرفت. در مقاله حاضر بخشی از گونه های شناسائی شده متعلق به خانواده Pratylenchidae شامل Pratylenchus thornei،P. neglectus و Zygotylenchus guevaraei مورد بحث قرار می گیرند.